Moderniseringsstyrelsen

SLS-Guide version: 0.1.27.3455

Løndel

Fold alle ud  Forrige Forrige Næste Næste

Løndel 7040, ATP-bidrag (eget og statens bidrag)

 
Afstemningskonto: 97 Løndelsgruppe: Specielle Løndele
Artskonto: 97.29 Løndelstype: Løbende løndele
Kontogruppe: S74 Felt 13 A-indkomst m. AMBI Løndelsart: ATP-bidrag
Oprettet: 13-09-1991 Tillægstype: Eget ATP-bidrag
Rettet: 12-02-2015 Fælles løndelnr.: -
Tilgængelig i HR-løn: Ja Fælles løndelnavn: -
Kan masseindberettes: Nej Lønsystem: Begge
    Tillægsaftaletype: -
 
Generelle oplysninger
Løndelen er åben for alle PKAT.
Løndelen er åben for alle løngrupper.

 
Løndelen kan indrapporteres under AKKO. 
 
Løndelen er lukket for funktioner (LBNR 98 og 99).
 
Indrapportering
Fra løngeneration - 5 år til løngeneration + 9 mdr.
 
Opsummering
Beløbet opsummeres til A-indkomst, Restancegrundlaget, Grønlandsk skat.
 
Sats  0- 5  ATP-sats A opsummeres til: 
            FELTNR 154, ATP-bidrag sats A, aktuelt år 
            FELTNR 156, ATP-bidrag sats A, sidste år 
            FELTNR 157, ATP-bidrag sats A, tilbageført 
 
Sats  6-10  ATP-sats B opsummeres til: 
            FELTNR 155, ATP-bidrag sats B, aktuelt år 
            FELTNR 158, ATP-bidrag sats B, sidste år 
            FELTNR 159, ATP-bidrag sats B, tilbageført 
 
Sats 11-15  ATP-sats C opsummeres til: 
            FELTNR 160, ATP-bidrag sats C, aktuelt år 
            FELTNR 161, ATP-bidrag sats C, sidste år 
            FELTNR 162, ATP-bidrag sats C, tilbageført 
 
Sats 16-20  ATP-sats D opsummeres til: 
            FELTNR 239, ATP-bidrag sats D, aktuelt år 
            FELTNR 240, ATP-bidrag sats D, sidste år 
            FELTNR 241, ATP-bidrag sats D, tilbageført 
 
Sats 21-25  ATP-sats E opsummeres til: 
            FELTNR 506, ATP-bidrag sats E, aktuelt år 
            FELTNR 507, ATP-bidrag sats E, sidste år 
            FELTNR 508, ATP-bidrag sats E, tilbageført 
 
Sats 26-30  ATP-sats F opsummeres til: 
            FELTNR 521, ATP-bidrag sats F, aktuelt år 
            FELTNR 522, ATP-bidrag sats F, sidste år 
            FELTNR 523, ATP-bidrag sats F, tilbageført
 
Beregning
Dellønberegnes
Periodeberegnes
 
Sats (Felt 1)
Min.: 0 - Max.: 30 eller 50.

 
 
Sats 0 eller 1 (Felt 2)
0 eller 1. 

 
 
Hjemmel
 
Bemærkninger
Beregningen stopper under AKKO 11 (suspension)og for PLBNR 98/99 (funktioner). 
 
Pr. 1/1-2010: 
------------ 
Alle lønmodtagere over 15 år er omfattet af ATP og kun sats A, E og F er gældende for statsansatte.  
 
Sats 50 dannes automatisk ved nyoprettelse, såfremt der indenfor samme SE-nummer  
findes et register med samme CPR-nummer med en anden sats end den, der ville have 
været dannet automatisk ved nyoprettelsen. Institutionen skal sørge for, at der  
indrapporteres samme sats på alle ansættelsesforhold indenfor samme SE-nummer. 
Det er ansættelsesforholdet med flest antal timer, der bestemmer, hvilken sats, der skal anvendes. 
 
Med virkning fra 1/1-2010 er der gennemført en lovændring, der betyder, at aldersgrænsen på 67 år for indbetaling af ATP-bidrag er ophævet,  
og det er samtidig vedtaget, at der kan indbetales ATP-bidrag, uanset at lønmodtageren allerede får udbetalt den livslange pension. 
Fremover sættes løndel 7040 således ikke i afgang, men beregningen indstilles indtil 1/1-2010, hvorefter beregningen vil fortsætte. 
Der vil blive udskrevet Advis RB7134 ved opnåelse af 67 år. 
 
 
Statens ATP-bidrag beregnes automatisk som lønmodtagerens bidrag x 2 og udmeldes 
under løndel 0604/0607/0645/0698/0697/0695 Statens ATP-bidrag. 
Som modpost hertil dannes løndel 0705 
 
Sats 0 og 2-5 (ATP-sats A) udmelder eget bidrag under LKO 7045. 
 
Sats 6 - 10 (ATP-sats B) anvendes kun for PKAT, for hvilke der er fravalgt ATP-forhøjelse, jf. L&P cirkulære af december 1987  
udmelder eget bidrag under LKO 7040. 
 
Sats 11-15 (ATP-sats C) udmelder eget bidrag under LKO 7044. 
 
Sats 16-20 (ATP-sats D) udmelder eget bidrag under LKO 7043. 
 
Sats 21-25 (ATP-sats E) udmelder eget bidrag under LKO 7047. 
 
Sats 26-30 (ATP-sats F) udmeldes eget bidrag under LKO 7048. 
 
SÆRLIGT FOR DEN AUTOMATISKE BEREGNING: 
------------------------------------- 
Ved den automatiske beregning nedsættes ovennævnte timetal med en eventuel ikraftværende delløn således, at det er det reducerede timetal, der anvendes ved fastsættelsen af ATP-bidraget. 
 
For følgende PKAT gælder særlige regler: 
 
PKAT 080-083  Honorarlønnede m.fl.: Der foretages beregning på grundlag af ATPgivende løndele. 
 
PKAT 069 Tandlæger (deltid): Det månedlige timetal udgør 80. 
 
       Oversigt over ATP-bidragets størrelse 
      ------------------------------------- 
          A-medlemmer (alm. forhøjet bidrag) 
-------------------------------------------------- 
                 Månedslønnede 
              Aut. beregning (sats 0) 
-------------------------------------------------- 
                  Månedligt  
               Pr. 1. januar 2009 
               ------------------ 
           Lønmodtager:   Arbejdsgiver:   ialt: 
 
Mindst  
117 timer:   kr. 90,00  +  kr.180,00  =  kr.270,00 
-------------------------------------------------- 
78 - 
116 timer:   kr. 60,00  +  kr.120,00  =  kr.180,00 
-------------------------------------------------- 
39 - 
77 timer:    kr. 30,00  +  kr. 60,00  =  kr. 90,00 
-------------------------------------------------- 
Under 
39 timer:    intet bidrag 
-------------------------------------------------- 
Løsarbejdere 
pr. time:    kr.  0,64  +  kr.  1,28  =  kr.  1,92 
-------------------------------------------------- 
 
          B-medlemmer (ikke-forhøjet bidrag -  
          d.v.s. bidrag som pr. 1. januar 1982) 
-------------------------------------------------- 
                   Månedslønnede 
              Aut. beregning (sats 6) 
             ------------------------- 
                     Månedligt 
        ------------------------------------------ 
           Lønmodtager:   Arbejdsgiver:   Ialt: 
 
Mindst 
117 timer:   kr. 32,40  +  kr. 64,80  =  kr. 97,20 
-------------------------------------------------- 
78 - 
116 timer:   kr. 21,60  +  kr. 43,20  =  kr. 64,80 
-------------------------------------------------- 
39 - 
77  timer:   kr. 10,80  +  kr. 21,60  =  kr. 32,40 
-------------------------------------------------- 
Under 
39  timer:   intet bidrag 
-------------------------------------------------- 
Løsarbejdere 
pr. time:    kr.  0,25  +  kr.  0,50  =  kr.  0,75 
-------------------------------------------------- 
 
          C-medlemmer (delvist forhøjet bidrag -  
                  Pr. 1. januar 1996) 
-------------------------------------------------- 
                   Månedslønnede 
              Aut. beregning (sats 11) 
             ------------------------- 
                      
                      Månedligt 
                  Pr. 1. januar 2009 
                  ------------------ 
                  
           Lønmodtager:   Arbejdsgiver:   Ialt: 
 
Mindst 
117 timer:  kr. 57,60  +  kr. 115,20  =  kr.172,80 
-------------------------------------------------- 
78 - 
116 timer:  kr. 38,40  +  kr.  76,80  =  kr.115,20 
-------------------------------------------------- 
39 - 
77  timer:  kr. 19,20  +  kr.  38,40  =  kr. 57,60 
-------------------------------------------------- 
Under 
39  timer:  intet bidrag 
-------------------------------------------------- 
Løsarbejdere 
pr. time:    kr.  0,41  +  kr.  0,82  =  kr.  1,23 
 
                 D-medlemmer 
      (midlertidig overgang til C-bidrag) 
-------------------------------------------------- 
                   Månedslønnede 
              Aut. beregning (sats 16) 
             ------------------------- 
                      
                      Månedligt 
                  Pr. 1. januar 2009 
                  ------------------- 
                  
           Lønmodtager:   Arbejdsgiver:   Ialt: 
 
Mindst 
117 timer:  kr. 48,00  +  kr.  96,00  =  kr.144,00 
-------------------------------------------------- 
78 - 
116 timer:  kr. 32,00  +  kr.  64,00  =  kr. 96,00 
-------------------------------------------------- 
39 - 
77  timer:  kr. 16,00  +  kr.  32,00  =  kr. 48,00 
-------------------------------------------------- 
Under 
39  timer:  intet bidrag 
-------------------------------------------------- 
Løsarbejdere 
pr. time:    kr.  0,34  +  kr.  0,68  =  kr.  1,02 
 
 
                 E-medlemmer 
                Pr. 1/1-2010 
      (midlertidig overgang til A-bidrag) 
-------------------------------------------------- 
                   Månedslønnede 
              Aut. beregning (sats 21) 
             ------------------------- 
                     Månedligt 
        ------------------------------------------ 
           Lønmodtager:   Arbejdsgiver:   Ialt: 
 
Mindst 
117 timer:  kr. 68,40  +  kr. 136,80  =  kr. 205,20 
--------------------------------------------------- 
78 - 
116 timer:  kr. 45,60  +  kr.  91,20  =  kr. 136,80 
--------------------------------------------------- 
39 - 
77  timer:  kr. 22,80  +  kr.  45,60  =  kr.  68,40 
--------------------------------------------------- 
Under 
39  timer:  intet bidrag 
--------------------------------------------------- 
Løsarbejdere 
pr. time:   kr.  0,49  +  kr.   0,98  =  kr.   1,47 
--------------------------------------------------- 
 
                 F-medlemmer 
                Pr. 1/1-2012 
      (midlertidig overgang til A-bidrag) 
-------------------------------------------------- 
                   Månedslønnede 
              Aut. beregning (sats 26) 
             ------------------------- 
                     Månedligt 
        ------------------------------------------ 
           Lønmodtager:   Arbejdsgiver:   Ialt: 
 
Mindst 
117 timer:  kr. 79,20  +  kr. 158,40  =  kr. 237,60 
--------------------------------------------------- 
78 - 
116 timer:  kr. 52,80  +  kr. 105,60  =  kr. 158,40 
--------------------------------------------------- 
39 - 
77  timer:  kr. 26,40  +  kr.  52,80  =  kr.  79,20 
--------------------------------------------------- 
Under 
39  timer:  intet bidrag 
--------------------------------------------------- 
Løsarbejdere 
pr. time:   kr.  0,56  +  kr.   1,13  =  kr.   1,69 
--------------------------------------------------- 
 
Løndele
 
PKAT