Moderniseringsstyrelsen

SLS-Guide version: 0.1.25.3398

Løndel

Fold alle ud  Forrige Forrige Næste Næste

Løndel 7040, ATP-bidrag (eget og statens bidrag)

 
Afstemningskonto: 97 Løndelsgruppe: Specielle Løndele
Artskonto: 97.29 Løndelstype: Løbende løndele
Kontogruppe: S74 Felt 13 A-indkomst m. AMBI Løndelsart: ATP-bidrag
Oprettet: 13-09-1991 Tillægstype: Eget ATP-bidrag
Rettet: 12-03-2014 Fælles løndelnr.: -
Tilgængelig i HR-løn: Ja Fælles løndelnavn: -
    Lønsystem: Begge
    Tillægsaftaletype: -
 
Generelle oplysninger
Løndelen er åben for alle PKAT.
Løndelen er åben for alle løngrupper.

 
Løndelen kan indrapporteres under AKKO.
 
Indrapportering
Fra løngeneration - 5 år til løngeneration + 9 mdr.
 
Opsummering
Beløbet opsummeres til A-indkomst, Restancegrundlaget, Grønlandsk skat.
 
Sats  0- 5  ATP-sats A opsummeres til: 
            FELTNR 154, ATP-bidrag sats A, aktuelt år 
            FELTNR 156, ATP-bidrag sats A, sidste år 
            FELTNR 157, ATP-bidrag sats A, tilbageført 
 
Sats  6-10  ATP-sats B opsummeres til: 
            FELTNR 155, ATP-bidrag sats B, aktuelt år 
            FELTNR 158, ATP-bidrag sats B, sidste år 
            FELTNR 159, ATP-bidrag sats B, tilbageført 
 
Sats 11-15  ATP-sats C opsummeres til: 
            FELTNR 160, ATP-bidrag sats C, aktuelt år 
            FELTNR 161, ATP-bidrag sats C, sidste år 
            FELTNR 162, ATP-bidrag sats C, tilbageført 
 
Sats 16-20  ATP-sats D opsummeres til: 
            FELTNR 239, ATP-bidrag sats D, aktuelt år 
            FELTNR 240, ATP-bidrag sats D, sidste år 
            FELTNR 241, ATP-bidrag sats D, tilbageført 
 
Sats 21-25  ATP-sats E opsummeres til: 
            FELTNR 506, ATP-bidrag sats E, aktuelt år 
            FELTNR 507, ATP-bidrag sats E, sidste år 
            FELTNR 508, ATP-bidrag sats E, tilbageført 
 
Sats 26-30  ATP-sats F opsummeres til: 
            FELTNR 521, ATP-bidrag sats F, aktuelt år 
            FELTNR 522, ATP-bidrag sats F, sidste år 
            FELTNR 523, ATP-bidrag sats F, tilbageført
 
Beregning
Dellønberegnes
Periodeberegnes
 
Sats (Felt 1)
Min.: 0 - Max.: 30 eller 50.

 
 
Sats 0 eller 1 (Felt 2)
0 eller 1. 

 
 
Hjemmel
 
Bemærkninger
Beregningen stopper under AKKO 11 (suspension)og for PLBNR 98/99 (funktioner). 
 
Pr. 1/1-2010: 
------------ 
Alle lønmodtagere over 15 år er omfattet af ATP og kun sats A, E og F er gældende for statsansatte.  
 
Sats 50 dannes automatisk ved nyoprettelse, såfremt der indenfor samme SE-nummer  
findes et register med samme CPR-nummer med en anden sats end den, der ville have 
været dannet automatisk ved nyoprettelsen. Institutionen skal sørge for, at der  
indrapporteres samme sats på alle ansættelsesforhold indenfor samme SE-nummer. 
Det er ansættelsesforholdet med flest antal timer, der bestemmer, hvilken sats, der skal anvendes. 
 
Med virkning fra 1/1-2010 er der gennemført en lovændring, der betyder, at aldersgrænsen på 67 år for indbetaling af ATP-bidrag er ophævet,  
og det er samtidig vedtaget, at der kan indbetales ATP-bidrag, uanset at lønmodtageren allerede får udbetalt den livslange pension. 
Fremover sættes løndel 7040 således ikke i afgang, men beregningen indstilles indtil 1/1-2010, hvorefter beregningen vil fortsætte. 
Der vil blive udskrevet Advis RB7134 ved opnåelse af 67 år. 
 
 
Statens ATP-bidrag beregnes automatisk som lønmodtagerens bidrag x 2 og udmeldes 
under løndel 0604/0607/0645/0698/0697/0695 Statens ATP-bidrag. 
Som modpost hertil dannes løndel 0705 
 
Sats 0 og 2-5 (ATP-sats A) udmelder eget bidrag under LKO 7045. 
 
Sats 6 - 10 (ATP-sats B) anvendes kun for PKAT, for hvilke der er fravalgt ATP-forhøjelse, jf. L&P cirkulære af december 1987  
udmelder eget bidrag under LKO 7040. 
 
Sats 11-15 (ATP-sats C) udmelder eget bidrag under LKO 7044. 
 
Sats 16-20 (ATP-sats D) udmelder eget bidrag under LKO 7043. 
 
Sats 21-25 (ATP-sats E) udmelder eget bidrag under LKO 7047. 
 
Sats 26-30 (ATP-sats F) udmeldes eget bidrag under LKO 7048. 
 
SÆRLIGT FOR DEN AUTOMATISKE BEREGNING: 
------------------------------------- 
Ved den automatiske beregning nedsættes ovennævnte timetal med en eventuel ikraftværende delløn således, at det er det reducerede timetal, der anvendes ved fastsættelsen af ATP-bidraget. 
 
For følgende PKAT gælder særlige regler: 
 
PKAT 080-083  Honorarlønnede m.fl.: Der foretages beregning på grundlag af ATPgivende løndele. 
 
PKAT 069 Tandlæger (deltid): Det månedlige timetal udgør 80. 
 
       Oversigt over ATP-bidragets størrelse 
      ------------------------------------- 
          A-medlemmer (alm. forhøjet bidrag) 
-------------------------------------------------- 
                 Månedslønnede 
              Aut. beregning (sats 0) 
-------------------------------------------------- 
                  Månedligt  
               Pr. 1. januar 2009 
               ------------------ 
           Lønmodtager:   Arbejdsgiver:   ialt: 
 
Mindst  
117 timer:   kr. 90,00  +  kr.180,00  =  kr.270,00 
-------------------------------------------------- 
78 - 
116 timer:   kr. 60,00  +  kr.120,00  =  kr.180,00 
-------------------------------------------------- 
39 - 
77 timer:    kr. 30,00  +  kr. 60,00  =  kr. 90,00 
-------------------------------------------------- 
Under 
39 timer:    intet bidrag 
-------------------------------------------------- 
Løsarbejdere 
pr. time:    kr.  0,64  +  kr.  1,28  =  kr.  1,92 
-------------------------------------------------- 
 
          B-medlemmer (ikke-forhøjet bidrag -  
          d.v.s. bidrag som pr. 1. januar 1982) 
-------------------------------------------------- 
                   Månedslønnede 
              Aut. beregning (sats 6) 
             ------------------------- 
                     Månedligt 
        ------------------------------------------ 
           Lønmodtager:   Arbejdsgiver:   Ialt: 
 
Mindst 
117 timer:   kr. 32,40  +  kr. 64,80  =  kr. 97,20 
-------------------------------------------------- 
78 - 
116 timer:   kr. 21,60  +  kr. 43,20  =  kr. 64,80 
-------------------------------------------------- 
39 - 
77  timer:   kr. 10,80  +  kr. 21,60  =  kr. 32,40 
-------------------------------------------------- 
Under 
39  timer:   intet bidrag 
-------------------------------------------------- 
Løsarbejdere 
pr. time:    kr.  0,25  +  kr.  0,50  =  kr.  0,75 
-------------------------------------------------- 
 
          C-medlemmer (delvist forhøjet bidrag -  
                  Pr. 1. januar 1996) 
-------------------------------------------------- 
                   Månedslønnede 
              Aut. beregning (sats 11) 
             ------------------------- 
                      
                      Månedligt 
                  Pr. 1. januar 2009 
                  ------------------ 
                  
           Lønmodtager:   Arbejdsgiver:   Ialt: 
 
Mindst 
117 timer:  kr. 57,60  +  kr. 115,20  =  kr.172,80 
-------------------------------------------------- 
78 - 
116 timer:  kr. 38,40  +  kr.  76,80  =  kr.115,20 
-------------------------------------------------- 
39 - 
77  timer:  kr. 19,20  +  kr.  38,40  =  kr. 57,60 
-------------------------------------------------- 
Under 
39  timer:  intet bidrag 
-------------------------------------------------- 
Løsarbejdere 
pr. time:    kr.  0,41  +  kr.  0,82  =  kr.  1,23 
 
                 D-medlemmer 
      (midlertidig overgang til C-bidrag) 
-------------------------------------------------- 
                   Månedslønnede 
              Aut. beregning (sats 16) 
             ------------------------- 
                      
                      Månedligt 
                  Pr. 1. januar 2009 
                  ------------------- 
                  
           Lønmodtager:   Arbejdsgiver:   Ialt: 
 
Mindst 
117 timer:  kr. 48,00  +  kr.  96,00  =  kr.144,00 
-------------------------------------------------- 
78 - 
116 timer:  kr. 32,00  +  kr.  64,00  =  kr. 96,00 
-------------------------------------------------- 
39 - 
77  timer:  kr. 16,00  +  kr.  32,00  =  kr. 48,00 
-------------------------------------------------- 
Under 
39  timer:  intet bidrag 
-------------------------------------------------- 
Løsarbejdere 
pr. time:    kr.  0,34  +  kr.  0,68  =  kr.  1,02 
 
 
                 E-medlemmer 
                Pr. 1/1-2010 
      (midlertidig overgang til A-bidrag) 
-------------------------------------------------- 
                   Månedslønnede 
              Aut. beregning (sats 21) 
             ------------------------- 
                     Månedligt 
        ------------------------------------------ 
           Lønmodtager:   Arbejdsgiver:   Ialt: 
 
Mindst 
117 timer:  kr. 68,40  +  kr. 136,80  =  kr. 205,20 
--------------------------------------------------- 
78 - 
116 timer:  kr. 45,60  +  kr.  91,20  =  kr. 136,80 
--------------------------------------------------- 
39 - 
77  timer:  kr. 22,80  +  kr.  45,60  =  kr.  68,40 
--------------------------------------------------- 
Under 
39  timer:  intet bidrag 
--------------------------------------------------- 
Løsarbejdere 
pr. time:   kr.  0,49  +  kr.   0,98  =  kr.   1,47 
--------------------------------------------------- 
 
                 F-medlemmer 
                Pr. 1/1-2012 
      (midlertidig overgang til A-bidrag) 
-------------------------------------------------- 
                   Månedslønnede 
              Aut. beregning (sats 26) 
             ------------------------- 
                     Månedligt 
        ------------------------------------------ 
           Lønmodtager:   Arbejdsgiver:   Ialt: 
 
Mindst 
117 timer:  kr. 79,20  +  kr. 158,40  =  kr. 237,60 
--------------------------------------------------- 
78 - 
116 timer:  kr. 52,80  +  kr. 105,60  =  kr. 158,40 
--------------------------------------------------- 
39 - 
77  timer:  kr. 26,40  +  kr.  52,80  =  kr.  79,20 
--------------------------------------------------- 
Under 
39  timer:  intet bidrag 
--------------------------------------------------- 
Løsarbejdere 
pr. time:   kr.  0,56  +  kr.   1,13  =  kr.   1,69 
--------------------------------------------------- 
 
Løndele
 
PKAT